Verifica posta
Scrie o scrisoare
Harta site-lui
Adauga in favorite
Prima  Structuri centrale  Centrul de pregătire pentru operaţiuni de menţinere a păcii
Centrul de pregătire pentru operaţiuni de menţinere a păcii  
Centrul de pregătire pentru operaţiuni de menţinere a păcii (CPOMP)1. Informaţii generale:

Istoria participării Armatei Naţionale la operaţiuni de menţinere a păcii începe de la momentul fondării Armatei ca un element al statului. Mai bine spus, Armata Naţională a început să participe în operaţiuni de menţinere a păcii, fiind încă în stadiul iniţial de formare. Mai tîrziu, Armata Naţională a început să contribuie la operaţiuni internaţionale de pace sub egida ONU, OSCE. În acest context conducerea Armatei Naţionale a declarat intenţia de a forma Centrul de pregătire pentru operaţiuni de menţinere a păcii (CPOMP)

Centrul de pregătire pentru operaţiuni de menţinere a păcii (CPOMP) a fost creat prin ordinul Ministrului apărării (MA) nr. 76 din 8 aprilie 2003 în care s-a stabilit formarea Centrului pînă la 1 mai 2003 în cadrul Batalionului 22 de menţinere a păcii, iar la 18 august 2006 prin ordinul MA nr.186, CPOMP a devenit unitate independentă şi a fost redislocată pe teritoriul Ministerului Apărării, sub conducerea nemijlocită a comandamentului Forţe Întrunite.

2. Misiunea, obiectivele şi atribuţiile CPOMP.

CPOMP este organul principal în Armata Naţională destinat pentru pregătirea, planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor Armatei Naţionale din cadrul operaţiunilor de menţinere a păcii, elaborarea documentelor, materialelor didactice, îndrumătorilor „lecţiile însuşite” precum şi coordonarea programelor de colaborare militară internaţională în acest domeniu.

Misiunea Centrului de pregătire pentru operaţiuni de menţinere a păcii este instruirea militarii Armatei Naţionale predestinaţi pentru îndeplinirea misiunilor de menţinere a păcii, implementarea obiectivelor de Parteneriat şi atingerea interoperabilităţii în cadrul Programului „Parteneriat pentru Pace" în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii.

Atribuţiile de bază ale CPOMP sînt:

a) Organizarea procesului de instruire a efectivului Armatei Naţionale pentru operaţiuni de menţinere a păcii, conform programei elaborate şi documentelor de directivă;
b) Planificarea, pregătirea, coordonarea şi desfăşurarea antrenamentelor, exerciţiilor, aplicaţiilor, seminarelor, întrevederilor de lucru şi altor activităţi în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii;
c) Crearea, dezvoltarea bazelor şi principiilor doctrinale în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii, precum şi elaborarea programei de pregătire la diferite cursuri în Centrul de pregătire pentru operaţiuni de menţinere a păcii;
d) Crearea bazei materiale şi condiţiilor necesare, privind pregătirea efectivului Armatei Naţionale pentru participarea la operaţiuni de menţinere a păcii;
e) Conlucrarea şi acordarea ajutorului informaţional în vederea instruirii efectivului predestinat pentru executarea misiunii în Forţele de Menţinere a Păcii în Zona de Securitate a Republicii Moldova, precum şi în operaţiunile multinaţionale;
f) Elaborarea regulamentelor, instrucţiunilor, îndrumatelor şi altor materiale instructiv-metodice, necesare pentru organizarea şi desfăşurarea pregătirii efectivului Armatei Naţionale pentru operaţiuni de menţinere a păcii;
g) Colectarea informaţiei şi acumularea experienţei necesare cu scopul organizării procesului de pregătire a efectivului Armatei Naţionale pentru operaţiuni de menţinere a păcii conform standardelor ONU şi Programului Parteneriat pentru Pace;
h) Dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor cu centrele multinaţionale de pregătire pentru misiuni de menţinere a păcii în cadrul programului "Parteneriat pentru Pace", programelor bilaterale şi altor programe de colaborare militară internaţională în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii; i) Contribuirea la promovarea şi dezvoltarea interoperabilităţii între Armata Naţională şi Forţele Armate ale statelor Partenere şi OTAN în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii;
k) Promovarea rolului şi imaginii Armatei Naţionale în societatea civilă şi comunitatea internaţională;
l) Analiza participării efectivului Armatei Naţionale la operaţiuni de menţinere a păcii, precum şi la activităţi internaţionale, în scopul elaborării lecţiilor însuşite, şi implementarea acestora în practică; m) Monitorizarea şi evidenţa participării efectivului Armatei Naţionale la operaţiuni de menţinere a păcii, precum şi la activităţi internaţionale în acest domeniu;
n) Executarea misiunilor stabilite de Ministrul apărării, Şeful Marelui Stat Major - comandant al Armatei Naţionale, referitor la domeniul de activitate a Centrului de pregătire pentru misiuni de menţinere a păcii.

3. Structura CPOMP.

CPOMP este compus din conducere şi subunităţi de bază: secţia de planificare şi asigurare a procesului de instruire şi secţia de instruire. Secţia este structura de bază a Centrului, care realizează procesul de planificare, organizare şi instruire, activitatea metodică de pregătire a militarilor pentru misiuni de menţinere a păcii. Secţia se subordonează nemijlocit şefului Centrului.
Personalul Centrului de pregătire pentru operaţiuni de menţinere a păcii se divizează în personal de bază şi personal flotant.
Componenţa personalului de bază al Centrului constituie: comandantul, şefii de secţii, personalul de instructori, specialişti, laborant si secretar-tehnic. Personalul de bază se completează cu militari ai Armatei Naţionale a Republicii Moldova. Pentru desfăşurarea unor actviităţi ale centrului pot fi atraşi şi alţi militari cu experienţa necesară din unităţile militare ale Armatei Naţionale.
Personalul flotant al Centrului de pregătire pentru operaţiuni de menţinere a păcii include militarii Armatei Naţionale care sînt detaşaţi la cursuri.

4. Activităţile de bază ale CPOMP:

- Curs de pregătire a militarilor (ofiţeri de stat major, observator militar) Armatei Naţionale destinaţi pentru executarea misiunilor de menţinere a păcii în Zona de Securitate a Republicii Moldova – o dată pe an, 2 săptămîni;
- Curs de pregătire a liderilor inferiori ai Armatei Naţionale destinaţi pentru executarea misiunilor de menţinere a păcii în Zona de Securitate a Republicii Moldova, operaţiuni de suport a păcii sub egida ONU, UE forţelor de coaliţie – o dată pe an, 2 săptămîni;
- Curs de pregătire a militarilor Armatei naţionale destinaţi pentru executarea misiunilor în calitate de observatori militari în cadrul operaţiunilor de menţinere a păcii sub egida ONU, UE, OSCE (desfăşurat în limba engleză) – o dată pe an, 3 săptămîni;
- Curs de pregătire a militarilor în termen Armatei Naţionale destinat pentru executarea misiunilor de menţinere a păcii în Zona de Securitate a Republicii Moldova – 2 ori pe an, 1 săptămînă, în baza echipelor mobile de instruire;
- Evaluarea nivelului de pregătire a militarilor în termen Armatei Naţionale destinat pentru executarea misiunilor de menţinere a păcii în Zona de Securitate a Republicii Moldova – 2 ori pe an, 1 săptămînă, în baza echipelor mobile de evaluare;
- Participare directă în instruirea şi evaluarea gătinţei contingentelor Armatei Naţionale destinate pentru îndeplinirea misiunilor internaţionale de menţinere a păcii.
Recomandam  
Recomandam  
© Ministerul Apararii al Republicii Moldova, sos. Hincesti, 84
Serviciul Relatii Publice
2005-2010
Centrul mass - media militara
Schimbari efectuate de: ProBQDP
Design creat de: Cuciuc.com